Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học tân SV 2018

Các em Cán bộ lớp thu hồ sơ bổ sung và lập file danh sách các bạn nộp, 

Lớp:

STT Họ và tên Hồ sơ bổ sung Ghi chú
       
       

Bạn cần hỗ trợ?