Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng Phòng: 

TS. Nguyễn Đăng Toản 

Email:toannd@epu.edu.vn

Phó trưởng phòng

CN. Nguyễn Tiến Thành

Email: thanhnt@epu.edu.vn

Giảng viên - CTCĐ bộ phận

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Email: hieunt_ctsv@epu.edu.vn

Chuyên viên

CN. Phạm Thị Diệu Lĩnh

Email: linhptd@epu.edu.vn

Chuyên viên

CN. Dương Thị Thu Hồng

Email: hongdtt@epu.edu.vn

Chuyên viên

ThS. Trịnh Thị Hoàng

Email: hoangtt@epu.edu.vn

Kỹ thuật viên

KS. Phùng Minh Tuấn

Email: tuanpm@epu.edu.vn

 

 

Bạn cần hỗ trợ?