Mẫu xác nhận sinh viên

Có các mẫu xác nhận sinh viên sau đây:

1. Mẫu cho SV vay vốn ngân hàng chính sách;

Download tại đây

2. Mẫu cho SV xác nhận hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với con của người có công

với cách mạng theo thông tư 36/2015/TT-BLDTBXH;

Download tại đây

3. Mẫu xác nhận theo lý do của SV; VD: giảm trừ gia cảnh, hoãn nghĩa vụ quân sự,

đi làm thêm, làm lại thẻ SV....

Download tại đây

Bạn cần hỗ trợ?