Thông báo về việc hoàn thiện thông tin SV trên cổng SV

Kính mời các Cố vấn học tập, các em SV xem file chi tiết tại đây

Bạn cần hỗ trợ?